menu główne   technik informatyk // technik mechanik // technik mechatronik // technik bhp
Zadania egzaminacyjne dla zawodu technik BHP

polecam kursy programowania i obsługi obrabiarek CNC, spawania, komputerowe i przygotowujące do matury
w CKU Koszalin


reorganizacja bazy zadań do lipca część plików będzie niedostępna
Rok 2011
- arkusz egzaminacyjny technik bhp styczeń 20011 etap pisemny cz I
- arkusz egzaminacyjny technik bhp styczeń 2011 etap pisemny cz II
Rozwiązania: -
- klucz do arkusza egzaminacyjnego technik bhp etap pisemny cz I

Rok 2010
- arkusz egzaminacyjny technik bhp styczeń 2010 etap praktyczny
- arkusz egzaminacyjny technik bhp czerwiec 2010 etap pisemny cz I
arkusz egzaminacyjny technik bhp czerwiec 2010 etap pisemny cz II

Rok 2009 i 2006
- arkusz egzaminacyjny technik bhp styczeń 2009 etap pisemny cz I
- arkusz egzaminacyjny technik bhp czerwiec 2006 etap pisemny cz I
arkusz egzaminacyjny technik bhp styczeń 2011 etap pisemny cz II

Rok 2008 i 2009
Rozwiązania:
- komentarz OKE z rozwiązaniami - technik bhp rok 2008 etap praktyczny
- komentarz OKE z rozwiązaniami - technik bhp rok 2009 etap praktyczny